Auto Reparació Lara s’ha compromès a fer accessibles els seus llocs web, de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, per la qual es trasposa a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell.

Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web https://gruplara.com/

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el RD 1112/2018 degut a les excepcions ia la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

 1. Al portal poden existir continguts en altres idiomes en què no està correctament etiquetat el canvi d’idioma
 2. Els elements multimèdia només àudio no tenen alternativa
 3. Hi ha vídeos sense subtítols
 4. Hi ha contingut textual sense un contrast suficient
 5. S’observa com en alguns casos el focus no compleix la mínima ràtio de contrast requerida
 6. En algun cas pot produir-se solapament de contingut
 7. Hi ha documents PDF amb problemes d’accessibilitat
 8. Càrrega desproporcionada: no s’aplica.
 9. Contingut no entra dins l’àmbit de la legislació aplicable: Poden existir documents en format PDF que no compleixin íntegrament tots els requisits d’accessibilitat.

Preparació d’aquesta declaració d’accessibilitat

Aquesta declaració va ser preparada el 26 d’octubre de 2023.

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme per PIKSTUDIO MULTIMEDIA, com a agent digitalitzador.

Observacions i dades de contacte

Podeu realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a) del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre) com, per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part daquest lloc web.
 • Transmetre altres dificultats daccés al contingut.
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web.

A través de les vies següents:

 • Correu electrònic: info@gruplara.com
 • Telèfon: 938721954

Les comunicacions seran rebudes i tractades per Auto Reparació Lara

Procediment d’aplicació

S’engegarà un procediment d’aplicació adequat i eficaç al qual s’ha de recórrer en cas que la resposta a la comunicació oa la sol·licitud sigui insatisfactòria.

Contingut opcional

Aquest lloc web:

 • S’ha dissenyat adaptant-se als estàndards i normatives vigents en relació amb l’accessibilitat, complint amb els punts de verificació de prioritat 2 (AA) definits a l’especificació de Pautes d’Accessibilitat al Contingut a la Web (WCAG 2.1).
 • Compleix amb els requisits de la Norma UNE-EN 301549 v1.1.2:2015, considerant les excepcions del Reial Decret 1112/2018.
 • Està dissenyat per a la correcta visualització en dispositius d’escriptori, tablet i mòbils per a una resolució mínima de 1280×1024.
 • S’ha realitzat utilitzant HTML5 com a llenguatge de marcatge i fulls d’estil CSS 3 pel disseny.
 • Està dissenyat per al seu ús amb javascript no intrusiu oferint, en el cas que el vostre navegador no ho suporti, la seva corresponent alternativa no javascript.